Godziny otwarcia
Pn. – Pt. 08:30-16:30

(71) 798-93-97
biuro@ewf.net.pl

ul. Wietnamska 3/2
52-117 Wrocław, Polska

2311 2016
Mikrofiltracja

Charakterystyka procesu mikrofiltracji

Metoda mikrofiltracji jest procesem niskociśnieniowym, wykorzystującym porowate membrany, dzięki którym następuje odfiltrowanie występujących w wodzie wielkocząsteczkowych związków organicznych (makro molekuł), powodujących barwę i mętność wody.

CZYTAJ DALEJ >>
2311 2016
Uzdatnianie wody podziemnej

Woda podziemna w przyrodzie

woda podziemna

Najczęściej wykorzystywana woda do celów pitnych oraz socjalno – bytowych to właśnie woda podziemna. Występuje w bardzo dużych ilościach w kształcie basenów podziemnych na terenach całej Europy. Największe zapasy – to centralna oraz wschodnia jej część. W związku z nie ekologicznym działaniem człowieka, jakość wody podziemnej z roku na rok się pogarsza. Niezależnie  od tego na jakiej głębokości znajduje się woda podziemna – w większym czy mniejszym stopniu potrzebuje uzdatniania. W odróżnieniu od wód powierzchniowych, wody podziemne charakteryzują się mniejszą zawartością substancji organicznych, w większości przypadków nie są zakażone mikrobiologicznie oraz mają lepsze właściwości organoleptyczne.

Ujęcia wód podziemnych można podzielić na większe (gminne) oraz mniejsze (własne studnie przydomowe).

 

CZYTAJ DALEJ >>
2311 2016
Serwisowanie urządzeń. Jakie to jest ważne!

Urządzenia do uzdatniania wody, jak i inne urządzenia działające automatycznie, wykorzystujące zasady działania dynamiki oraz hydrauliki potrzebują serwisowania. Niezależnie od tego jakie jest to urządzenie – duże czy małe, gdzie zostało zainstalowane – czy w gospodarstwie domowym, czy w zakładzie produkcyjnym, serwis to podstawa dla prawidłowej eksploatacji. Jako przykład można podać serwis samochodowy. Samochód, co jakiś czas potrzebuje wymiany płynów, smarów, uszczelek, wężyków czy zużytych części. To samo dotyczy stacji uzdatniania – jeżeli przez długi czas będziemy eksploatować stację bez żadnego serwisowania, ona najpierw odpłaci  się nam pogorszeniem jakości wody, a później w ogóle przestanie działać. Długo nieserwisowanego urządzenia, tak samo jak samochodu, nie da się szybko i za małe koszty zreperować. Dlatego warto serwisować urządzenia na bieżąco.

CZYTAJ DALEJ >>