Godziny otwarcia
Pn. – Pt. 08:30-16:30

ul. Wietnamska 3 / lok. U2
52-117 Wrocław, Polska

TECHNOLOGIA

Innowacyjne kompaktowe urządzenia elektrodejonizacji są zaprojektowane do doczyszczania wody po odwróconej osmozie do osiągnięcia parametrów wody ultraczystej, charakteryzującej się przewodnością w granicach 0,055-0,5 µS/cm. Technologia elektrodejonizacji opiera się na ciągłym procesie demineralizacji z wykorzystaniem trzech zasadniczych elementów: membran jonoprzepuszczalnych, żywicy jonowymiennej i pola elektrycznego. W stałym polu elektrycznym dochodzi do usuwania jonów z wody wejściowej w procesie ciągłej regeneracji żywicy jonowymiennej i migracji jonów w kierunku elektrod przez membrany jonoprzepuszczalne.

 

KONSTRUKCJA MODUŁU EDI

Każdy moduł EDI składa się z dwóch typów komór funkcyjnych. Komory produktu i komory odcieku (reject) wypełnione są żywicą jonowymienną i umieszczone są jedna przy drugiej. W jednym module znajduje się wiele takich komór, oddzielonych aniono i kationo-selektywnymi membranami. Woda wejściowa wpływa do modułu i przepływa równolegle do powierzchni membran. Żywica zapewnia przechwytywanie jonów. Pole elektryczne zapewnia migrację przechwyconych jonów – anionów przez membranę aniono-selektywną i kationów przez membranę kationo-selektywną. Membrany przepuszczają jony tylko w jedną stronę nie pozwalając na opuszczenie przez nie komory odcieku.

CECHY URZĄDZEŃ EDI

a)                   Brak Chemikaliów

W przeciwieństwie do tradycyjnych, jonowych procesów demineralizacji, urządzenia EDI nie potrzebują żadnych chemikalia (kwasu i ługu) do regeneracji. Oznacza to bezpieczną eksploatację i brak kłopotliwych operacji z preparatami niebezpiecznymi oraz problemów ze ściekami agresywnymi i silnie zasolonymi.

b)                   Ciągła produkcja wody

Dzięki ciągłemu procesowi regeneracji żywicy w polu elektrycznym, nie występują przerwy w produkcji wody zdemineralizowanej a jej jakość jest niezwykle stabilna przez 24h każdego dnia, tygodnia i miesiąca, w ciągu całego procesu produkcji.

c)                     Niskie koszty eksploatacyjne

Urządzenia EDI pracują w sposób ciągły przy niskim zużyciu energii i bez stałych czynności obsługowych. Eliminacja chemikaliów oznacza ponadto znaczne oszczędności związane nie tylko z kosztem samych reagentów (kwasu i ługu), ale również kosztami pracy, transportu, utylizacji, zapewnienia bezpieczeństwa i wymogów ochrony środowiska.

 

ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ EDI

  • Produkcja wody zdemineralizowane dla procesów przemysłowych
  • Woda do celów specjalnych w szpitalach, jednostkach naukowych i laboratoriach
  • Centralne przygotowanie wody w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym
  • Woda zasilająca dla wysokociśnieniowych kotłów parowych
  • Woda dla przemysłu produkcji półprzewodników i przemysłu elektronicznego
  • Woda wtryskowa dla turbin gazowych

Dane techniczne:

MODEL

Wydajność nominalna *

Wydajność maksymalna

Sprawność

Ciśnienie pracy

Pobór mocy

m3/h

m3/h

%

bar

kW

OPTO-EDIP 041

0,22

0,66

90-95

2-7

0,2

OPTO-EDIP 101

0,55

1,65

90-95

2-7

0,5

OPTO-EDIP 181

1,00

3,00

90-95

2-7

0,9

OPTO-EDIP 241

1,40

4,20

90-95

2-7

1,2

OPTO-EDIP 301

1,65

4,95

90-95

2-7

1,5

OPTO-EDIP 302

7,00

10,00

90-95

2-7

3,0

OPTO-EDIP 303

10,00

15,00

90-95

2-7

4,5

OPTO-EDIP 304

13,00

20,00

90-95

2-7

6,0

OPTO-EDIP 305

16,00

25,00

90-95

2-7

7,5

OPTO-EDIP 306

19,00

30,00

90-95

2-7

9,0

OPTO-EDIP 307

22,00

35,00

90-95

2-7

10,5

OPTO-EDIP 308

25,00

40,00

90-95

2-7

12,0

* optymalne parametry jakościowe uzyskuje się wyłącznie pod warunkiem nie przekraczania wydajności nominalnej

EDI1
 

Wymiary i waga:

MODEL

Przybliżona waga

Szerokość

Głębokość

Wysokość

kg

mm

mm

mm

OPTO-EDIP 041

100

600

900

1350

OPTO-EDIP 101

115

600

900

1350

OPTO-EDIP 181

130

600

900

1350

OPTO-EDIP 241

140

600

900

1350

OPTO-EDIP 301

150

600

900

1350

OPTO-EDIP 302

240

1000

1200

1800

OPTO-EDIP 303

340

1000

1600

1800

OPTO-EDIP 304

700

1000

1600

1800

OPTO-EDIP 305

800

1000

2100

1800

OPTO-EDIP 306

900

1000

2100

1800

OPTO-EDIP 307

1000

1000

2600

1800

OPTO-EDIP 308

1100

1000

2600

1800

 

Zasilanie elektryczne: 3x400V / 50Hz / 0,2-32kW

 

Wymagana jakość wody wejściowej (po osmozie):

 

Temperatura

°C

10-45

pH

4-11

Ekwiwalent przewodności **

µS/cm

max. 40

Twardość ogólna

mg/l CaC03

max. 1,0

Wolny chlor Cl2

mg/l

max. 0,1

TOC

mg/l

max. 0,5

Krzemionka Si02

mg/l

max 1,0

** w ekwiwalencie należy uwzględnić C02 [ppm*2,79]i Si02 [ppm* 1,94]

 

 
Sprawdź też demineralizacja wody.

Elektrodejonizacja

TECHNOLOGIA Innowacyjne kompaktowe urządzenia elektrodejonizacji są zaprojektowane do doczyszczania wody po odwróconej osmozie do osiągnięcia parametrów wody ultraczystej, charakteryzującej się przewodnością w granicach 0,055-0,5 µS/cm. Technologia elektrodejonizacji opiera się na ciągłym procesie demineralizacji z wykorzystaniem trzech zasadniczych elementów: membran jonoprzepuszczalnych, żywicy jonowymiennej i pola elektrycznego. W stałym polu elektrycznym dochodzi do usuwania jonów z wody […]

SZCZEGÓŁY