Odżelazianie, usuwanie jonu amonowego Q=6 m3/h

SZCZEGÓŁY

Odwrócona osmoza Q=1,5 m3/h

SZCZEGÓŁY

Odżelazianie / odmanganianie wody Q=30 m3/h

SZCZEGÓŁY

Odżelazianie i dezynfekcja wody. Q=5 m3/h

SZCZEGÓŁY

Odżelazianie i zmiękczanie wody Q=18 m3/h

SZCZEGÓŁY

Dwustopniowy system Odżelaziania wody Q=12m3/h

SZCZEGÓŁY

Odżelazianie / Odmanganianie wody Q=18m3/h

SZCZEGÓŁY

Odwrócona osmosza Q=300 l/h

SZCZEGÓŁY

Zmiękczanie wody Q=12 m3/h

SZCZEGÓŁY

Odżelazianie / Odmanganianie na cele górnicze

SZCZEGÓŁY

Zmiękczanie wody

SZCZEGÓŁY