Godziny otwarcia
Pn. – Pt. 08:30-16:30

ul. Wietnamska 3 / lok. U2
52-117 Wrocław, Polska

Duża różnorodność zanieczyszczeń występujących w wielu ujmowanych wodach powoduje, że skuteczne oczyszczanie takich wód jest kłopotliwe, a układ oczyszczania powinien być ustalany indywidualnie dla konkretnej wody. Do zapewnienia wymaganej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi często niezbędne jest stosowanie niekonwencjonalnych procesów, które muszą być bezpieczne w aspekcie zdrowia jej konsumentów.

 

Do oczyszczania wody wykorzystujemy następujące procesy technologiczne:

 • Napowietrzanie i odpędzanie gazów

  napowietrzanie_wody-300x166usuwa z wody gazy rozpuszczone ( agresywny CO2, H2S, CH4 i inne powodujące smak i zapach) oraz zwiększa zawartość tlenu, a przez usunięcie zwiększa pH wody. Wprowadzenie do wody tlenu rozpuszczonego stwarza warunki do utleniania związków żelaza i manganu oraz zapobiega powstawaniu środowiska redukcyjnego pogłębiającego problemy smaku i zapachu.

 • Filtracja

  filtracja-281x300jest procesem zapewniającym usuwanie z oczyszczanej cieczy cząstek o średnicy > 0.1 μm. Proces ten jest realizowany w urządzeniach nazywanych filtrami. Proces filtracji jest od dawna znany i stosowany w oczyszczaniu wody. Podczas filtracji woda przepływa w określonym kierunku i z odpowiednią prędkością przez złoże filtracyjne. Najczęściej stosowanymi materiałami filtracyjnymi są: piasek kwarcowy, materiały katalityczne, węgiel antracytowy i granulowany więgiel aktywny, keramzyt i wiele innych. Wykorzystujemy głównie filtry do wody ciśnieniowe, pospieszne, jedno- i wielowarstwowe.

 • Sorpcja

  sorbcja-1-150x150służy do usuwania rozpuszczonych związków organicznych, w tym ich produktów niepełnego utlenienia chemicznego. Możliwa jest również dechloracja wody na węglu aktywnym. Filtry węglowe są wykorzystywane z dużą skutecznością do obniżania zawartości zanieczyszczeń powodujących barwę, smak i zapach wody. Do wstępnej sorpcji stosuje się czasami również szerokoporowate anionity oraz magnetyzowane żywice anionowymienne.

 • Wymiana jonowa


  i_obmen-150x150jest stosowana do usuwania z wody substancji rozpuszczonych. W zależności od rodzaju żywic jonowymiennych, wymieniane są kationy lub aniony na jony ruchliwe grup funkcyjnych jonitów. Wymianę kationów zapewniają kationity, zaś anionów – anionity. Zastosowanie właściwego układu kationitów i anionitów zapewnia demineralizację wody. Wymiana jonowa, głównie, jest stosowana do usuwania związków powodujących twardość wody oraz do demineralizacji wody.

 • Procesy membranowe


  osmosis_membrane-150x150Do procesów membranowych należą: odwrócona osmoza (OO), nanofiltracja (NF), ultrafiltracja (UF), mikrofiltracja (MF), i elektrodializa (ED). Procesy te pozwalają na usunięcie z oczyszczanych roztworów składników (cząstek, cząsteczek, i jonów) o wymiarach w zakresie od 101 do ok. 10-3 μm. Odwrócona osmoza, nazywana również hiperfiltracją, służy do oddzielania wody od substancji rozpuszczonej oraz bakterii chorobotwórczych. O częstym zastosowaniu odwróconej osmozy, oprócz dużej skuteczności w oczyszczaniu, decyduje również bardzo mała energochłonność. Procesy membranowe są często stosowane do przygotowania wody spożywanej przez ludzi jak i do demineralizacji wody. Demineralizacja wody jest często  wymagana w niektórych gałęziach przemysłu i energetyki.

 • Dezynfekcja  wody

  głównym jej zadaniem jest zniszczenie mikroorganizmów obecnych w wodzie. Proces ten jest stosowany uv-150x150najczęściej na końcu układu oczyszczania wody. Jako czynnik dezynfekujący w zakładach komunalnych, najczęściej używany jest chlor. Jednak z powodu stwierdzonego niebezpieczeństwa powstawania chlorowanych związków organicznych (ChZO) coraz częściej zaczyna się stosować alternatywne czynniki dezynfekujące, takie jak promieniowanie UV oraz ozonowanie wody.

 • Koagulacja


  koagulacja-150x150
  jest stosowana do usuwania z wody cząstek o rozdrobieniu koloidalnym (d = 10-7-10-5cm). Zapewnia destabilizację i agregację cząstek koloidalnych zarówno organicznych, jak i nieorganicznych, które następnie jako większe aglomeraty mogą być usunięte w procesach sedymentacji i filtracji. Łącznie z koloidami są usuwane również inne zanieczyszczenia, np.: bakterie, jony metali ciężkich i inne. Zwykle koagulant jest podawany bezpośrednio do rurociągu czy do zbiornika-reaktora za pomocą pomp dozujących.