Godziny otwarcia
Pn. – Pt. 08:30-16:30

ul. Wietnamska 3 / lok. U2
52-117 Wrocław, Polska

1704 2018
Dezynfekcja wody – jak usunąć zanieczyszczenia?

Jedną z ważniejszych kwestii, z którą boryka się społeczeństwo w XXI wieku, jest dezynfekcja wody. Przy czym nie dotyczy to wyłącznie wody pitnej, ale również wykorzystywanej w przemyśle wody użytkowej oraz procesowej (np. baseny kąpielowe, systemy chłodnicze). Jednocześnie ważne jest, żeby zastosowana metoda dezynfekcji była przyjazna środowisku, efektywna, a także nie zrujnowała budżetu właściciela.

CZYTAJ DALEJ >>
2311 2016
Mikrofiltracja

Charakterystyka procesu mikrofiltracji

Metoda mikrofiltracji jest procesem niskociśnieniowym, wykorzystującym porowate membrany, dzięki którym następuje odfiltrowanie występujących w wodzie wielkocząsteczkowych związków organicznych (makro molekuł), powodujących barwę i mętność wody.

CZYTAJ DALEJ >>
2311 2016
Uzdatnianie wody podziemnej

Woda podziemna w przyrodzie

 

Najczęściej wykorzystywana woda do celów pitnych oraz socjalno – bytowych to właśnie woda podziemna. Występuje w bardzo dużych ilościach w kształcie basenów podziemnych na terenach całej Europy. Największe zapasy – to centralna oraz wschodnia jej część. W związku z nie ekologicznym działaniem człowieka, jakość wody podziemnej z roku na rok się pogarsza. Niezależnie  od tego na jakiej głębokości znajduje się woda podziemna – w większym czy mniejszym stopniu potrzebuje uzdatniania. W odróżnieniu od wód powierzchniowych, wody podziemne charakteryzują się mniejszą zawartością substancji organicznych, w większości przypadków nie są zakażone mikrobiologicznie oraz mają lepsze właściwości organoleptyczne.

Ujęcia wód podziemnych można podzielić na większe (gminne) oraz mniejsze (własne studnie przydomowe).

 

CZYTAJ DALEJ >>