Godziny otwarcia
Pn. – Pt. 08:30-16:30

ul. Wietnamska 3 / lok. U2
52-117 Wrocław, Polska

Urządzenia do uzdatniania wody, jak i inne urządzenia działające automatycznie, wykorzystujące zasady działania dynamiki oraz hydrauliki potrzebują serwisowania. Niezależnie od tego jakie jest to urządzenie – duże czy małe, gdzie zostało zainstalowane – czy w gospodarstwie domowym, czy w zakładzie produkcyjnym, serwis to podstawa dla prawidłowej eksploatacji. Jako przykład można podać serwis samochodowy. Samochód, co jakiś czas potrzebuje wymiany płynów, smarów, uszczelek, wężyków czy zużytych części. To samo dotyczy stacji uzdatniania – jeżeli przez długi czas będziemy eksploatować stację bez żadnego serwisowania, ona najpierw odpłaci  się nam pogorszeniem jakości wody, a później w ogóle przestanie działać. Długo nieserwisowanego urządzenia, tak samo jak samochodu, nie da się szybko i za małe koszty zreperować. Dlatego warto serwisować urządzenia na bieżąco.

Serwisowanie urządzeń. Jakie to jest ważne!

 

Urządzenia do uzdatniania wody, jak i inne urządzenia działające automatycznie, wykorzystujące zasady działania dynamiki oraz hydrauliki potrzebują serwisowania. Niezależnie od tego jakie jest to urządzenie – duże czy małe, gdzie zostało zainstalowane – czy w gospodarstwie domowym, czy w zakładzie produkcyjnym, serwis to podstawa dla prawidłowej eksploatacji. Jako przykład można podać serwis samochodowy. Samochód, co jakiś czas potrzebuje wymiany płynów, smarów, uszczelek, wężyków czy zużytych części. To samo dotyczy stacji uzdatniania – jeżeli przez długi czas będziemy eksploatować stację bez żadnego serwisowania, ona najpierw odpłaci  się nam pogorszeniem jakości wody, a później w ogóle przestanie działać. Długo nieserwisowanego urządzenia, tak samo jak samochodu, nie da się szybko i za małe koszty zreperować. Dlatego warto serwisować urządzenia na bieżąco.

Po co serwisować?

 

Działania w ramach serwisu mogą być różne w zależności od specyfiki pracy urządzeń. Mają jednak przynieść jeden skutek – przedłużenie żywotności urządzeń, podtrzymywanie ich w stanie bezawaryjnym, zagwarantowanie wymaganej jakości wody uzdatnionej.

Na czym polega serwis?

W większości firm z branży uzdatniania wody, po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzenia albo układu urządzeń klient trafia do ewidencji serwisowej, gdzie dział serwisowy firmy odnotowuje każde zmiany, usterki, przeprowadzone roboty serwisowe/remontowe oraz czas ostatniej wizyty serwisanta, po upłynięciu którego dział serwisowy musi zadzwonić do klienta i powiadomić o zbliżającym się kolejnym serwisie. Każda stacja ma nadany numer oraz książeczkę serwisową, gdzie  wprowadza się notatki. W zakładach produkcyjnych, zazwyczaj istnieje dział utrzymania ruchu, który samodzielnie bądź też z pomocą firmy outsourcingowej serwisuje stacje uzdatniania według dokładnego harmonogramu.

Co obejmuje serwis przydomowych stacji uzdatniania?

Jeżeli chodzi o serwis przydomowych stacji uzdatniania, zazwyczaj podczas wykonywania robót serwisowych wykonuje się następujące czynności:

  • sprawdzenie prawidłowości działania każdego z urządzeń stanowiących układ SUW;
  • symulacja stanów awaryjnych w celu sprawdzenia automatyki oraz bezpieczników;
  • sprawdzenie wprowadzonych ustawień, w razie potrzeby ich korekta lub poprawa;
  • czyszczenie części hydraulicznych, wymiana uszczelek, w razie potrzeby przepłukiwanie środkami czyszczącymi;
  • wymiana wkładów filtracyjnych;
  • płukanie elementów SUW, stanowiących ciąg technologiczny w trybie ręcznym;
  • przepłukiwanie środkami czyszczącymi i myjącymi złóż filtracyjnych i żywicznych;
  • opróżnienie zbiorników, czyszczenie wewnętrzne;
  • dezynfekcja układu;
  • analiza pracy układu po przeanalizowaniu całorocznego działania systemu z zestawieniem niezbędnych wymian i napraw na następny rok.

Poza wymienionymi czynnościami podczas serwisu dostarcza się niezbędną ilość materiałów eksploatacyjnych, wystarczającą do prawidłowego działania SUW na kolejny okres funkcjonowania (do następnego serwisu).

O materiałach eksploatacyjnych i ich roli w działaniu systemów uzdatniania przeczytasz w następnym artykule.

Serwisowanie urządzeń. Jakie to jest ważne!
Oceń