Godziny otwarcia
Pn. – Pt. 08:30-16:30

ul. Wietnamska 3 / lok. U2
52-117 Wrocław, Polska

Demineralizacja wody

Demineralizacja wody pozwala na otrzymanie wody o wysokim stopniu czystości. Woda zdemineralizowana wykorzystywana jest w wielu dziedzinach gospodarki, między innymi w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, elektronicznym, energetycznym i spożywczym oraz wszędzie tam, gdzie wysoka jakość wody jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania urządzeń.

Sprawdź proces demineralizacji wody
z pomocą systemu odwróconej osmozy

Procesy wspomagające demineralizację wody

Przez pojęcie demineralizacji wody rozumie się usunięcie soli z wody. Można tego dokonać w procesach:

  • odwróconej osmozy
  • wymiany jonowej
  • destylacji

Wielkością używaną do mierzenia stopnia odsolenia (zdemineralizowania) wody jest przewodność elektrolityczna wody, wyrażana w mikrosimensach [µS/cm]. Jeden mikrosimens odpowiada oporności 1 miliona omów i jest równy zawartości 0,4 mg soli kuchennej w 1 litrze wody. Urządzenia do odmineralizowania wody są kontrolowane przez pomiar przewodności wody uzdatnionej.

Demineralizacja wody metodą wymiany jonowej w układzie dwóch kolumn.

W roztworze wodnym cząsteczki związków chemicznych: kwasów, zasad i soli występują w postaci zdysocjowanej, tzn. w postaci kationów (+) i anionów (-).

Proces demineralizacji wody odbywa się w układzie dwóch kolumn, z których jedna wypełniona jest silnie kwasowym kationitem, pracującym w cyklu wodorowym, a druga silnie zasadowym anionitem, pracującym w cyklu wodorotlenowym.

Proces wymiany jonowej polega na wymianie kationów na wodór (H+), a anionów na grupę wodorotlenową (OH). Wymiana ta zachodzi w równoważnych ilościach. Proces ten jest odwracalny.

Schemat wymiany jonowej przy demineralizacji wody

Wymiana jonowa na jonitach zachodzi wg schematu:

  • Na kationicie: Kt H + K+ = Kt K + H+
  • Na anionicie: An OH + A = An A + OH

Po przepuszczeniu określonej ilości wody złoża jonitowe należy poddać regeneracji. Regenerację kationitu przeprowadza się 6 % roztworem kwasu solnego HCl, natomiast anionitu 4 ÷ 6 % roztworem wodorotlenku sodowego NaOH. Reagenty gromadzone są w zbiornikach i mają stężenie odpowiednio: kwas solny 33 %, ług sodowy – 42 %.

Proces regencji w czasie demineralizacji wody

Proces regeneracji zachodzi w sposób następujący:

  • Regeneracja kationitu: Kt K + HCl => Kt H + K+ + Cl
  • Regeneracja anionitu: An A + NaOH => An OH + Na+ +A

 

Popłuczyny z procesu regeneracji kationitu są silnie kwaśne (pH 1 ÷ 2), natomiast anionitu silnie zasadowe (pH 11 ÷ 12). Powinny być więc gromadzone w jednym zbiorniku w celu neutralizacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z działem technicznym.
Jeżeli szukasz czegoś dla swojego domu sprawdź filtry do wody.

Demineralizacja wody
5 (100%) 1 vote